У нашој школи је 05.10.2021. одржан угледни час Грађанског васпитања на тему „Сексуалност човека“ у реализацији ученика 1тхт и предметног наставника. Циљ ове активности је пружити младима сазнања о људском телу, његовом развоју и функционисању, нарочито у погледу сексуалности, научити их да комуницирају о сексуалности, емоцијама и односима користећи одговарајући речник. Веома је важно  правовремено омогућити младима да добију адекватна животна знања која се односе на сексуалност и партнерске односе у циљу очувања репродуктивног здравља. Једини и прави пут је превенција, односно, едукација у оквиру образовног система. Млади овог узраста треба да добију релевантне и савремене информације, које ће имати своје педагошке поруке, које ће утицати на њихов систем вредности, које успостављају здравље, а посебно, репродуктивно здравље као веома важан део квалитета живота. Ученичке презентације и дискусије о овој теми ће позитивно утицати на формирање правилног става према сопственом и туђем здрављу и оснажити младе да негују одговоран однос у демократском друштву. Овом часу су присуствовали и професори Мијаило Кулезић, Боја Пауновић, Жељка Петровић и Јелена Јаџић.

Венера Арсенов Бојовић

Архива чланака