Распоред часова - школска 2020/2021. година

 
Распоред важи од 12. октобра 2020. године

Распоред часова по одељењима
Распоред часова по наставницима
Збирни распоред часова

 

Распоред звоњења
1. 7:30 - 8:00
2. 8:05 - 8:35
3. 8:45 - 9:15
4. 9:20 - 9:50
5. 9:55 - 10:25
6. 10:30 - 11:00
7. 11:05 - 11:35

Архива чланака