Семинар „Од самовредновања до екстерног вредновања“

Развијање културе квалитета, разумевање повезаности екстерног вредновања са самовредновањем школе и самовредновањем наставника, јачање компетенција наставника за примену метода и техника самовредновања општи су циљеви семинара под називом „Од самовреновања до екстерног вредновања“. Семинар је реализован у петак 27. децембра, а истом је присустовала већина чланова колектива.

По завршетку семинара наставници наше школе оспособљени су за препознавање и анализу стандарда квалитета школе као и за коришћење резултата екстерног вредновања и самовредновања у функцији унапређења квалитета рада школе и личног професионалног рада, такође оспособљени су за израду и примену метода и техника самовредновања и анализу добијених резултата, а ојачане су и компетенције наставника за тимски рад у процесу вредновања.

Текст и фотографије: Хајду Тања

Архива чланака