Наши наставници на семинару - Прати, процени и објективно оцени

26.12.2019. Наставници наше школе Јелена Попадић, Јелена Јаџић, Гордана 
Стојановић и Синиша Ћулафић присуствовали су семинару „Прати, процени и 
објективно оцени“ који је одржан у ОШ „Миша Стојковић“ у Гају. На семинару 
су обрађиване теме као што су: Предмет,принципи и функције оцењивања. 
Карактеристике добре процене. Врсте оцењивања. Правилник о оцењивању. 
Оцењивање засновано на стандардима. Вредновање и самовредновање ученика. 
Практична примена метода и техника праћења, извештавања и облици 
објективног оцењивања. Семинар је био користан, а о детаљима наставници ће 
известити наставничко веће на посебној седници.

Синиша Ћулафић

Архива чланака