Панои са темом „Елементарне функције и њихове особине"

Ученици 4пт одељења на часу математике израђују паное са темом „Елементарне функције и њихове особине".

Архива чланака