Семинар "Како помоћи ученицима с проблемима у понашању"

Данас је у нашој школи одржан семинар "Како помоћи ученицима с проблемима у понашању".

42   Како помоћи ученицима с проблемима у понашању   Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
Реализатори Јелена Бошковић, дипломирани педагог, стручни сарадник- педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега; Кристина Томић, професор психологије, стручни сарадник- педагог, Гимназија „ Свети Сава“ Пожега
Општи циљеви Подизање нивоа свести и осетљивости наставника за рад са ученицима проблематичног понашања; Унапређење знања и вештина за препознавање проблема; Развијање стратегија за индивидуализовани приступ у остваривање позитивних промена у понашању ученика.
Специфични циљеви Унапређење знања о поремећајима понашања; Оспособљавање наставника за рано препознавање облика поремећаја; Развијање вештина наставника које се могу применити у раду са ученицима који показују проблем у понашању; Обучавање наставника за изградњу партнерских односа са родитељима; Информисање о законској регулативи пракси
Теме програма Звучни запис - „Како то изгледа“?; Проблематично понашање код ученика; Врсте поремећаја у понашању код ученика; Манифестације поремећаја у понашању код ученика; Породични обрасци; Различити приступи у раду са ученицама са проблематичним понашањем
Трајање један дан (8 бодова)

Архива чланака