Семинар "Ефикасно вођење педагошке документације"

Данас је у нашој школи одржан семинар "Ефикасно вођење педагошке документације".

 

197   Ефикасно вођење педагошке документације   Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
Реализатори Горан Станојевић, наставник, педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд; Жолт Коња, наставник, Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад
Општи циљеви Подизање информатичких компетенција наставника применом нових технологија и сервиса на Интернету; Унапређење вођења педагошке документација на нивоу школе.
Специфични циљеви Овај програм осмишљен је са циљем да се: Подигне ниво ефикасности и квалитета вођења педагошке документације и тиме олакша и унапреди овај део посла; Оспособе наставници за израду електронске педагошке документације у онлајн окружењу; Практично оспособе наставници за колаборативан рад над дељеном педагошком документацијом у виртуелном окружењу; Практично оспособе наставници за дељење и објављивање документације путем интернета применом неког од сервиса (Google сервиса, Microsoft SkyDrive и сл.), као и за удаљено штампање докумената.
Теме програма Елементи педагошке документације; Могућности примене информационо комуникационих технологија у вођењу педагошке документације; Онлајн сервиси за вођење педагошке документације; Израда, објава, подела и штампа електронске педагошке документације (90 минута); Рад са онлајн сервисима – Гугл сервис и Мајкрософт сервис; Сараднички рад и дељење педагошке докуметације.
Трајање 2 недеље (24 сата, 8 сати непосредног рада са учесницима) 24 бода
Електронски Да

Архива чланака