Блок настава обавља се по следећем распореду:

 

Туристички техничари

I година
 • 04.02. - 08.02.2019. године
 • 18.03. - 22.03.2019. године
 • 27.05. - 31 .05.2019. године
III година
 • 01.10. - 05.10.2018. године
 • 19.11. - 23.11.2018. године
 • 04.03. - 08.03.2019. године
 • 06.05. - 10.05.2019. године
IV година
 • 08.10. - 12.10.2018. године                                                                        
 • 26.11. - 30.11.2018. године                                                                      
 • 11.03. - 15.03.2019. године                                                                      
 • 27.05. - 31.05.2019. године                                                                                  

 

Кувар-конобар-посластичар

I кк
 • 05 - 09.11.2018. године
 • 18 - 22.02.2019. године
II кп1
 • 13 - 17.11.2018. године
 • 25 - 01.03.2019. године
 • 06 - 10.05.2019. године

 

I кп2
 • 19 - 23.11.2018. године
 • 04 - 08.03.2019. године
 • 13 - 17.05.2019. године
II кк
 • 26 - 30.11.2018. године
 • 11 - 15.03.2019. године
 • крај школске године

 

Пољопривредни смерови

I рмпт
 • 01.10 – 05.10.2018. године
 • 18.03. – 22.03.2019. године
 • професионална пракса се обавља на крају године
II рмпт
 • 22.10. – 26.10.2018. године;
 • 08.04. – 12.04.2019. године
 • професионална пракса се обавља на крају године
III рмпт
 • 8.10. – 12.10.2018. године;
 • 11.03. – 15.03.2019. године
III пт
 • 5.11. - 09.11.2018. године
 • 11.03. - 15.03.2019. године
IV тх
 • 12.11. – 16.11.2018. године
 • 04.03. – 08.03.2019. године
I ц
 • 15.10. - 19.10 .2018. године
 • 06.05. -10.05. 2019. године
 • професионална пракса се обавља на крају године

Настава